Adoptieplan

Sinds 1982 ontferm ik mij over thuisloze katten en in maart 1986 richtte ik met twee vriendinnen de Stichting Help de Zwerfkat op.
Het doel van deze stichting was zwerfkatten op te nemen, ze te laten opknappen en te laten bijkomen van alle ellende die ze vaak hadden moeten doorstaan; als ze dan na een liefdevolle behandeling eindelijk weer wat vertrouwen in de mens hadden gekregen, te plaatsen in goede tehuizen. Uiteraard pas na gesteriliseerd c.q. gecastreerd en ingeënt te zijn.
Zo kregen in de loop der jaren honderden katten een nieuw tehuis.

Echter elk jaar bleken sommige katten onplaatsbaar, dat wil zeggen niet geschikt om herplaatst te worden in een gezin.
Sommige waren te oud, andere weer erg schuw, ook waren er regelmatig katten die onzindelijk bleken te zijn. Enkele katten waren gehandicapt. Dit soort katten, die overigens vaak heel lief en aanhankelijk zijn, wil niemand in huis nemen:
# de oudjes niet, omdat men er tegenop ziet al weer snel afscheid van het nieuwe huisdier te moeten nemen.
# de schuwe katten niet, omdat de meeste mensen een knuffeldier willen.
# onzindelijke katten, nou dat hoef ik u niet te vertellen.

Normaliter worden onplaatsbare katten in het asiel vaak afgemaakt.
Vreselijk voor de dieren, maar ook voor de mensen die dit moeten uitvoeren.
Maar je kunt katten nou eenmaal niet levenslang in een hokje laten voortleven.
Omdat wij over veel ruimte beschikken, een groot huis en een grote afgeschermde tuin, hebben wij gelukkig nog nooit een onplaatsbare kat hoeven laten inslapen en kunnen we deze dieren een gezellige oude dag geven.

In 1997 hadden we zoveel onplaatsbare katten in huis, dat er geen plaats meer was om katten die nog wel geschikt waren voor een nieuw tehuis, tijdelijk op te vangen. Wij besloten toen de doelstelling van de stichting aan te passen en zijn ons uitsluitend gaan richten op de opvang van oude en gehandicapte katten.

Met een aantal asielen in de omgeving ontstaat een goede samenwerking. Katten die in een van deze asielen terechtkomen, maar geen enkele kans op herplaatsing hebben, worden (indien er plaats is) bij onze stichting ondergebracht.
Sindsdien zijn we dus eigenlijk een soort eindstation voor katten geworden. Elke kat die bij ons binnenkomt, is voor de rest van zijn leven verzekerd van een goed tehuis, met veel andere lotgenoten, en dat bevalt de snorrebaarden wel.

Dat dit een kostbare zaak is, hebben we aan den lijve ondervonden, maar gesteund door de gulle giften van de donateurs en een enkele jaren geleden opgezet adoptieplan, kunnen we verder met ons liefdevolle werk.

Voor de mensen die nog niet weten wat het adoptieplan precies inhoudt, zal ik proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Elke kat die bij ons woont, kost alleen al aan voeding minimaal € 0,50 per dag. Nog een hoge kostenpost is de kattenbak en niet te vergeten de dierenarts. Zo worden alle katten jaarlijks ingeënt, enkele keren per jaar ontwormd en regelmatig tegen vlooien behandeld.
Omdat de katten veelal in zeer slechte conditie verkeren als ze bij ons binnenkomen, kost het vaak heel wat om ze weer op te lappen. En omdat het meestal om oudere katten gaat, die in de regel sneller in de lappenmand zitten dan jonge katten, moeten ze vaker naar de dierenarts.

Omdat de stichting geen subsidie ontvangt, proberen wij voor elke kat een zogenaamde adoptieouder te vinden. Met andere woorden, iemand die bereid is om een gedeelte van de kosten voor een bepaalde kat op zich te nemen, door maandelijks een vast bedrag aan de stichting over te maken.
De geadopteerde kat mag uiteraard regelmatig bezocht worden, maar verder blijft de kat gewoon bij de stichting wonen.

Wie interesse heeft om één van onze katten te adopteren, kan ons bellen om een afspraak te maken om persoonlijk een kat die nog voor adoptie in aanmerking komt, te komen uitkiezen.
Ook kunt u tijdens de open dag één van onze katten financieel adopteren.
Een andere mogelijkheid is om ons een adoptiekat voor u te laten uitkiezen.

Heeft u besloten één van onze lieverdjes voor minimaal € 15,00 per maand te adopteren, dan is het voor ons, en waarschijnlijk ook voor u, het eenvoudigst om uw bank of postkantoor opdracht te geven om maandelijks of per kwartaal een vast bedrag te storten op één van onze rekeningen met de vermelding van de naam van uw adoptiekat.

Uiteraard ontvangt u van ons een foto van uw adoptieschat.

Wellicht ten overvloede wil ik nog even melden dat er geen enkele kat bij ons is die een ongelukkig leven leidt. Onze katten worden goed verzorgd en mogen verder leven zolang het leven voor hen de moeite waard is. Worden zij ziek, en is er geen enkele kans op genezing, dan laten we ze pijnloos door onze dierenarts inslapen. Daarna worden zij gecremeerd.