Geschiedenis

oprichting 1986

1986 – De oprichting.
Op 26 maart 1986 werd bij notaris Gitzels in Uithoorn de akte ondertekend waarmee de officiële oprichting van Stichting Help de Zwerfkat een feit was.

Wat vormde de directe aanleiding?

De directe aanleiding voor het oprichten van de Stichting was gelegen in de schrikbarende toename van het aantal zwerfkatten in Uithoorn en omgeving. Door het uit huis zetten resp. onbeheerd achterlaten van vaak zwangere katten, het niet laten “helpen” van katten waren meer en meer kittens het gevolg. Ondanks dat vele kittens vroeg sterven aan niesziekte, ondervoeding en uitdroging, kwamen er zo steeds meer zwerfkatten bij. De Stichting was zeer begaan met het lot van de zwerfkatten en wilde hier daadwerkelijk iets aan doen.
Els Verkerk was vanaf het eerste begin steeds de drijvende kracht achter het zwerfkattenwerk, dat eigenlijk al in 1982 is begonnen en uiteindelijk in 1986 heeft geleid tot de oprichting van de Stichting.

Doelstelling van de Stichting.
1. Het voorkomen van verdere uitbreiding van het zwerfkattenbestand in Uithoorn en omgeving.
2. Verbeteren van de levensomstandigheden van deze zwerfkatten.
3. Voorlichting geven aan het publiek over het zwerfkattenprobleem en beroep doen op medewerking.

Hoe werd er in de begintijd gewerkt?
Op aanvraag vangen van zwerfkatten, dierenarts (castreren, steriliseren, onderzoek), plaatsing van de behandelde kat in een gastgezin (opknappen, aansterken, eventueel medicijnen). Na deze korte opvangperiode worden de katten teruggeplaatst op hun vertrouwde plekje terwijl een deel kan worden geplaatst bij een adoptieadres, zeer ernstig zieke, ongeneeslijke katten bij de dierenarts laten inslapen.

Wat kwam er nog meer bij kijken?
Allereerst op zoek naar vrijwilligers voor het helpen vangen van zwerfkatten; het maken van vangkooien, opduwkooien en verblijfskooien; het zoeken van gastgezinnen en opvangadressen; en zeker niet in de laatste plaats: het werven van donateurs voor het bekostigen van de dierenartsen, medicijnen, krachtvoer, grit, kooien enz. Een nieuwe aktiviteit ontwikkelt zich nl. het zoeken van een nieuw tehuis voor katten waarvan de baas is overleden of om andere redenen niet in staat is om nog verder voor de katten te zorgen.
De Stichting wordt meer en meer bekend, waardoor ook dit soort verzoeken ons bereiken en de Stichting vanzelfsprekend voor de betreffende dieren opkomt. Ook de eerste vormen van publieke voorlichting komen opgang (waarschuwen voor vivisectie, publicaties in de streekbladen).
Eind 1986 heeft de Stichting 130 donateurs; met de steun daarvan kregen 50 zwerfkatten een eigen thuis terwijl 20 zwerfkatten werden teruggeplaatst in hun woonomgeving (na behandeling) De behoefte aan een eigen opvangcentrum groeit!!

1987
Drukke tijden breken aan. Steeds meer zwerfkatten worden gevangen, behandeld, verzorgd en geplaatst. Door publicaties, zowel in de pers als met ons (onregelmatig verschijnende) informatieblad “Het Kattenbelletje” wordt gepoogd meer vrijwilligers en ook meer financiële middelen te vinden.(zowel donateurs als blikakties)

1988
In dit jaar verhuist Els Verkerk (dus de Stichting) van de Straatsburgflat naar een woning aan de Thamerweg met een souterrain (prachtig als kattenverblijf) en een tuin die mogelijkheden biedt.

1989
Het jaar van de administratieve verbeteringen. Alles gaat wat meer geordend. Plaatsingskontrakten en afstandsverklaringen waarmee de kat bij overdracht wat beter wordt beschermd, vinden ingang.

1990
Geleidelijk, vanwege minder vraag naar oudere katten, wordt de Stichting zich er van bewust dat niet alle katten geplaatst kunnen worden. Er wordt voor het eerst over ” niet plaatsbare katten” gesproken.

 

1991
Als resultaat van een speciale aktie een omheining voor de tuin, waardoor een prachtige buitenkooi de mogelijkheid biedt de katten van de buitenlucht te laten genieten en er tevens een veilige ruimte is om te spelen zonder overlast voor de buurt.

1992
Geleidelijk ontstaan er steeds meer contacten met soortgelijke of aanverwante verenigingen, waar onze Stichting voor hulp, steun en advies terecht kan. Naast een goede samenwerking met het asiel Amstelveen ontstaat er ook een zeer hecht contact met “Dieren onder Dak” in Amsterdam. Dit jaar was ook het rampjaar van de chemische fabriek de Cindu in Uithoorn, waardoor tijdens de brand alle katten moesten worden geëvacueerd en bij bevriende organisaties ondergebracht, ook die hulp zullen wij nooit vergeten.

1993
De eerste adoptieoproep “Oudere katten zijn leuk!”

1994
Naast vele katten die wij een nieuw tehuis kunnen bezorgen, neemt het aantal onplaatsbare katten steeds meer toe. Hierdoor stijgen de kosten.

1995
Zwerfkatten in nood: het voer is bijna op !! Grote financiële problemen !! Stichting Help de Zwerfkat aan de rand van de afgrond. Talloze akties komen op gang: spontaan wordt er hulp geboden van alle kanten!! Regionaal en nationaal. Wieteke van Dort helpt de Uithoornse zwerfkatten. Noodlijdende kattenstichting weer op poten door gulle giften lezers van de Telegraaf.

1996
Stichting Help de Zwerfkat viert haar 10 jarig bestaan. Er wordt een open dag georganiseerd om de vele trouwe (en onmisbare) donateurs in de gelegenheid te stellen persoonlijk een kijkje te komen nemen. Wieteke van Dort komt ook.

Nieuwe doelstelling
Aan de doelstelling waarmee de Stichting tien jaar geleden van start ging is niets veranderd. In de loop der jaren kregen vele honderden katten een nieuw tehuis. Elk jaar zijn er echter ook enkele “onplaatsbare” katten, d.w.z. niet geschikt om in een gezin te worden geplaatst. Sommige katten zijn te oud, andere weer te schuw en soms zijn er katten die onzindelijk blijken te zijn. Dit soort katten, die overigens heel lief en aanhankelijk zijn, wil niemand in huis nemen. Omdat de Stichting over veel ruimte beschikt, een groot huis en daarbij een zeer grote afgerasterde tuin, hebben wij gelukkig nog nooit een gezonde onplaatsbare kat hoeven laten inslapen en kunnen wij deze dieren een goed verzorgde oude dag bieden.Ten gevolge van deze ontwikkeling die zich vanaf 1993 jaar na jaar duidelijker aftekende, kwam er vrijwel ongemerkt een nieuwe doelstelling bij: “Onplaatsbare katten een thuis bieden” Hoe kostbaar dit is heeft de Stichting in het financiële rampjaar 1995 aan den lijve ervaren, maar gesteund door de akties die daarop volgden, wil de Stichting er alles aan doen om ook deze nieuwe doelstelling te realiseren.

Adoptieplan
Om dit doel te bereiken hebben wij een adoptieplan opgezet, waarbij geinteresseerden in de gelegenheid worden gesteld een onplaatsbare kat persoonlijk te adopteren. Wij zoeken hiervoor dierenvrienden die bereid zijn om maandelijks een vast bedrag te betalen voor een bepaalde kat, hierbij dient te worden bedacht dat alleen al voor voeding en kattengrit gemiddeld een bedrag van één gulden per dag per kat nodig is. De uitgekozen kat mag, na afspraak regelmatig bezocht worden. De kat blijft dus gewoon bij de Stichting wonen, die de kat volledig verzorgt. Voor nadere informatie kunt U kontakt opnemen met Stichting Help de Zwerfkat 0297-566285. Als wij er in slagen dit plan te verwezenlijken, kunnen wij katten die vaak een moeilijk leven achter de rug hebben een thuis bieden, waar ze met veel liefde en geduld door vele vrijwilligers worden verzorgd. Alles onder het wakend oog van Els Verkerk, die er borg voor staat dat er geen enkele kat bij de Stichting een ongelukkig leven leidt. De dieren worden goed verzorgd en mogen verder leven zolang het leven voor hen de moeite waard is. Worden ze ziek en is er geen kans meer op genezing dan laten wij ze pijnloos door onze dierenarts inslapen.